Επιμόρφωση καθηγητών

  • Διαπολιτισμική Αγωγή

    Τεχνολογία και Εκπαίδευση – Καινοτόμες εφαρμογές ανάλυσης συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. Οι θεματικές ενότητες διαφοροποιούνται κάθε έτος.
  • Καινοτομίες στην ξενόγλωσση εκπαίδευση

    Επιμόρφωση της διεύθυνσης για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, βάσει των τελευταίων εξελίξεων στην ξενόγλωσση εκπαίδευση.
  • Μαθησιακοί τύποι

    «Διδάσκουμε με τον τρόπο που μαθαίνεις». Σεμινάρια και εργαστήρια στην πιο καινοτόμο μέθοδο διδασκαλίας, για ατομική προσέγγιση του κάθε μαθητή.
  • Νέα διαδραστικά προγράμματα