Επιμόρφωση γονέων

  •  

  • Διαδικτυακή ενημέρωση γονέων σε θέματα εξετάσεων

    Οι γονείς ενημερώνονται, ήδη από τα μικρά επίπεδα για τη διαδικασία και τα οφέλη της συμμετοχής των παιδιών τους σε εξετάσεις πιστοποίησης επίσημων εξεταστικών φορέων.
  • Ευεξία γέλιου

    Ένα εργαστήριο για γονείς με σκοπό να προσφέρουμε μια εναλλακτική πρακτική λύση για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το άγχος της σύγχρονης εποχής.
  • Μεγαλώστε έξυπνα παιδιά με την καρδιά σας

    Δρ. Γιάννης Καλογεράκης. Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες για την αγορά εργασίας αλλά και για την προσωπική τους γαλήνη και όραμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο