Επιμόρφωση γονέων

  • Ευεξία γέλιου

    Ένα εργαστήριο για γονείς με σκοπό να προσφέρουμε μια εναλλακτική πρακτική λύση για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το άγχος της σύγχρονης εποχής.
  • Μεγαλώστε έξυπνα παιδιά με την καρδιά σας

    Δρ. Γιάννης Καλογεράκης. Πώς οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αποκτήσουν χρήσιμες δεξιότητες για την αγορά εργασίας αλλά και για την προσωπική τους γαλήνη και όραμα.