Γλώσσες & Πτυχία

 • Αποκτήστε πλεονέκτημα

  Πιστοποιήστε τις γνώσεις σας από τον φορέα που επιθυμείτε
 • Αγγλικά

  Στα κέντρα ξένων γλωσσών και πληροφορικής “TALIAKOU”  οι µαθητές προετοιµάζονται για το πτυχίο ή την πιστοποίηση που επιθυµούν.

  •     CAMBRIDGE (Starters, movers, flyers, KET, PET, FCE, CAE, CPE)
  •     MICHIGAN (ECCE, ALCE, ECPE)
  •     ESB (B1, B2,C1, C2)
  •     LANGUAGE CERT (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  •     EUROPALSO (Elementary, Basic)
  •     TOEFL
  •     TOEIC   
  •     IELTS

   

  Γαλλικά

  Το Institut Français Athènes (IFA) είναι ο επίσηµος εξεταστικός φορέας στην Ελλάδα. Οι µαθητές µας προετοιµάζονται για τη συµµετοχή τους στις εξετάσεις:

  •     Delf (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
  •     Sorbonne (B1, B2, C1, C2)

   

  Γερμανικά

  Οι µαθητές των Γερµανικών πιστοποιούν τις γνώσεις τους αποκτώντας τα επίσηµα πτυχία του GOETHE INSTITUT

  •     Start Deutsch 1, 2
  •     ÖSD (B1, B2, C1, C2)
  •     Grundstufe (A1, A2)
  •     Zertificat  (B1, B2, C1, C2)

   

Μετάβαση στο περιεχόμενο