Παιδικά Τμήματα

7-17 ετων
 • Γλώσσες και Επίπεδα Σπουδών

  Εξασφαλίστε την επιτυχία των παιδιών σας στις ξένες γλώσσες, με το σωστό πρόγραμμα σπουδών
 • ΑΓΓΛΙΚΑ

  Στα κέντρα µας λειτουργούν τα εξής τµήµατα:

  •     Pre junior
  •     a-junior
  •     b-junior
  •     a+b junior σε µία χρονιά
  •     A Senior
  •     B Senior
  •     C Senior (επίπεδο Α1)
  •     D Senior (επίπεδο Α2)
  •     E Senior (Επίπεδο Β1)
  •     FCE (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου Β2)
  •     Prof. I (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου C1)
  •     Prof. II (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου C2)

  Όλα τα παραπάνω τµήµατα λειτουργούν και καλοκαίρι σε εντατικά τµήµατα.

   

  ΓΑΛΛΙΚΑ

  Λειτουργούν τµήµατα:

  •     Préparatoire
  •     Cours I
  •     Cours II (επίπεδο Α1)
  •     Cours III (επίπεδο Α2)
  •     B1 (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου Β1)
  •     B2 (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου Β2)
  •     C1 (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου C1)
  •     C2 (τάξη απόκτησης πτυχίου επιπέδου C2)

   

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

  Οι µαθητές µας παρακολουθούν µαθήµατα στα τµήµατα:

  •     Kinderkurs
  •     Grundstufe I
  •     Grundstufe II (επίπεδο Α1)
  •     Grundstufe III (επίπεδο Α2)
  •     Zertificat B1 (επίπεδο B1)
  •     B2 (απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2)
  •     C1 (απόκτηση πτυχίου επιπέδου C1)
  •     C2 (απόκτηση πτυχίου επιπέδου C2)

   

 • nvimg
  nvimg
  nvimg
  nvimg
  nvimg
  nvimg
  nvimg
Μετάβαση στο περιεχόμενο