Τμήματα Ενηλίκων

Από 18 ετών
 • Ποτέ δεν είναι αργά!

  Γρήγορα - Εύκολα - Οικονομικά
 • Για εσάς που είστε 18+

  Τα τµήµατα ενηλίκων ποικίλουν ανάλογα µε τις ανάγκες και το επίπεδο της γνώσης που προϋπάρχει.

  Ενδεικτικά παρέχουµε:

  • Άριστη επικοινωνία σε οποιαδήποτε γλώσσα σε διάστηµα ενός έτους ξεκινώντας από αρχάριο επίπεδο.
  • Απόκτηση πτυχίου επιπέδου Β2 σε οποιαδήποτε γλώσσα σε διάστηµα τριών ετών από αρχάριο επίπεδο γνώσης.
  • Απόκτηση πτυχίου επιπέδου C2 σε οποιαδήποτε γλώσσα σε διάστηµα ενός έτους εφόσον προϋπάρχει πτυχίο επιπέδου Β2.
 • nvimg
Μετάβαση στο περιεχόμενο